KMZ OCELOVÉ KONSTRUKCE | OCELOVÉ KONSTRUKCE

OCELOVÉ KONSTRUKCE

Průmyslové ocelové konstrukce

Ocelové haly

Pojezdové dráhy jeřábů

Příhradové konstrukce

Dodávky a montáže ocelových konstrukcí pro různá odvětví průmyslu, ocelových hal, pojezdových drah jeřábů a manipulátorů, ocelové konstrukce vysílačů GSM, technologických lávek a mostů, konstrukce nosných dílů pásové a technologické dopravy apod.